Arcunkon a jellemünk? Mire utal a kis szem, vastag ajak, sűrű haj? Lássuk! (Felidéző)

szept. 25., 2016

Arcunkon a jellemünk? Mire utal a kis szem, vastag ajak, sűrű haj? Lássuk! (Felidéző)

A hangunk után az arcunk a második „legbeszédesebb” közvetítő csatornánk. Egy ember legjellegzetesebb, legfelismerhetőbb, legemlékezetesebb testrésze az arca. Sok minden leolvasható egy arcról még akkor is, ha mozdulatlan és kifejezéstelen. Az arcelemzés tudománya a fiziognómia, amely, mint sok minden más, Kínából származik.

Ahogy említettem, a fiziognómia egy tudomány, tehát összetett folyamatok elsajátítása révén lesz valaki hozzáértő. Leegyszerűsített, ismert átlagos jegyek alapján mi is tudunk olvasni egy arcról, de semmiképp nem lehet egy embert megismerni, megbélyegezni és akár elítélni az arcvonásai alapján. Ahhoz, hogy egy embert kiismerjünk, ismernünk kell a jellemét, a vágyait, a céljait és a megtett életútját. Az arcunk vonásai, az arcunk bőre és a rajta fellelhető elváltozások kitűnő segítséget nyújtanak orvosi szempontból is, mert egy kiadós arcdiagnosztika támpontot adhat az orvostudomány szakembereinek a kivizsgálások irányára, szükségességére.

Számos tudós foglalkozott arcelemzéssel. Arisztotelész, Platón és Hippokratész hosszas tanulmányokban boncolgatták a témát. A császári Rómában az arcolvasás tiszteletreméltó foglalkozás volt, míg Angliában I. Erzsébet idejében rendelet született, amely szerint, ha bárki állította, hogy fiziognómiai tudással van megáldva, akkor félmeztelenre vetkőztették és addig korbácsolták, míg vére kiserkent.

Kevesen tudják, de sokat foglalkozott e tudománnyal Charles Darwin, az evolúcióelmélet atyja is.

Az arcot általában 3 fő részre osztják, többnyire Robert Fludd 1619-ben megjelent Fiziognómiája alapján.

1. Az első rész az isteni rész, mely a szellemi és intellektuális képességet tükrözi, a gondolkodást jelképezi, hisz ez van a legközelebb Istenhez.

Ez a szakasz a fejtetőtől az orrnyeregig tart.

2. A második rész a lélek helye, az érzelem és az idealizmus jelképe.

Ez a szakasz az orrgyöktől a felső ajkakig tart.

3. A harmadik rész a materiális rész, az ösztönök és az érzékenység jelképe.

Ez a szakasz a felsőajkaktól a nyakig tart.

A morfopszichológia tapasztalat alapján külön sorra veszi az arc egyes részleteit. Néhány alapjegyet bemutatok, melyek szerint - nagyon nagyvonalakban - olvasni tudunk egy emberről.

A fej

Nagy fej: a férfinél észbeli lomhaságot, a nőnél testi lustaságot jelent.

Kis fej: a férfinél ravaszság, nőnél hűtlenség.

A homlok

Keskeny homlok: férfinél nehéz felfogás, nőnél hiúság.

Alacsony homlok: veszekedős, egyszerű lélek.

Magas, kerek homlok: férfinél nagy ész, szabad szellem, nőnél bő gyermekáldás.

Gömbölyű homlok: férfinél nyelvérzék, nőnél okosság.

Az orr

Nagy orr: férfinél férfiasság, nőnél férfibolondság.

Kis orr: férfinél korlátoltság, nőnél kedvesség.

Pisze orr: férfinél megbízhatatlanság, becstelenség, nőnél kacérság.

Lapos orr: hiúság, szeszélyesség mindkét nemnél.

Sasorr: türelem, bölcsesség.

Hegyes orr: kicsinyesség.

Gömbölyű orr: ügyetlenség.

Az ajkak

Duzzadt ajkak: nőnél pletykálkodó kedv, férfiaknál élvezetek hajszolása.

Keskeny ajkak: férfinél fukarság, nőnél számító jellem.

Vastag felső ajkak: önszeretet.

Egyenletesen vastag ajkak: jólelkűség, nagyvonalúság.

Az áll

Nagy áll: férfinél állatiasság, nőnél korlátoltság.

Keskeny, hegyes áll: férfinél gyávaság, nőnél tanulékonyság.

Középen bevágott áll: jólelkűség, életszeretet.

Tulajdonságaink nincsenek kőbe vésve...

A fül

Nagy fül: férfinél tanulni vágyás, nőnél rossz hajlam.

Kis fül: férfinél előkelőség, nőnél magas értelmi szint.

A szem

Nagy és kerek szem: megbízhatatlanság, lustaság.

Kicsi, mélyen ülő szemek: gyanakvás, kicsinyesség, rosszindulat.

Ferde metszésű szem európai embernél: férfinél zsarnokságra való hajlam, nőnél engedelmesség.

A fogak

Ritka fogak: férfinél gonoszság, nőnél érzékiség.

Nagy metszőfog: férfinél erőszakosság, nőnél lemondás.

Sűrű, egyforma fogak: férfinél finom érzések, nőnél hamisság.

A haj

Selymes, lágy haj: férfinél gyenge értelem, nőnél szerelmes alkat.

Göndör haj: férfinél félénkség, nőnél ingatagság.

Erős, vastag szálú haj: férfinél értelem, logika, nőnél durvaság, közöny.

Néhány egyéb jel:

Apró, pislogó szem: férfinél bűnözésre való hajlam, nőnél érzékiség.

Lefelé hajló szájvonal: férfinél gonosz indulat, nőnél bánatos lélek.

Felfelé hajló szájvonal: férfinél ravaszság, nőnél könnyelműség.

Persze ezekből a jegyekből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni, mindenesetre érdekes tanulmányalap.

(Az írás 2016. július 7-én jelent meg.)

Szabó JuditSzabó Judit

Hozzászólások